Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

[Informacje ogólne]

Niniejsza polityka prywatności opracowaliśmy, aby w maksymalnie przystępny sposób poinformować Cię o zasadach i zakresie przetwarzania przez nas związanych z Tobą danych, w tym danych osobowych. Stanowi ona podsumowanie stosowanych przez nas reguł, informacji o motywach i potrzebach związanych z przetwarzanymi danymi oraz polityk, które przyjęliśmy w obszarze przetwarzania danych.

[Administrator danych osobowych]

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, jest Bartosz Romaniak, działający pod firmą: Romi Bartosz Romaniak, adres: ul. Marcinkowicka 11, 33-395 Chełmiec, NIP: 7343584889, REGON: 386681848.

[Potrzeba przekazania danych]

Korzystając z naszej strony internetowej pewne dane przekazujesz automatycznie (o tym dalej w części „Pliki cookies”), zasadniczo jednak dane przekazujesz nam w celu kontaktu z nami i realizacji zamówienia. W związku z tym przekazanie przez Ciebie danych jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.

[Kategorie danych, które przetwarzamy]

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 1. w przypadku korzystania z formularza kontaktowego:
 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko)
 • adres e-mail
 • dane wskazane w wiadomości
 1. w przypadku rejestracji jako klient:
 • imię i nazwisko (firma)
 • adres pocztowy
 • adres e-mail
 • nr telefonu
 • numer NIP
 • historia zakupów

Dane te pozwolą w sposób szybszy dokonywać później zamówień w naszym sklepie internetowym, a także spełnić obowiązki związane z udokumentowaniem transakcji.

 1. w przypadku składania zamówienia:
 • imię i nazwisko (firma)
 • adres pocztowy
 • adres e-mail
 • nr telefonu
 • numer NIP (dane niezbędne do wystawienia faktury VAT)

Dane te pozwolą nam zrealizować Twoje zamówienie, przesłać je pod wskazany adres, a także zgodnie z prawem zaewidencjonować sprzedaż.

Zwróć uwagę, że składając zamówienie możesz wskazać inny adres dostarczenia przesyłki niż adres podany przy rejestracji. Podobnie sprawa ma się z danymi niezbędnymi do wystawienia przez nas dowodu sprzedaży. W takim wypadku będziemy przetwarzać oba zestawy danych.

[Odbiorcy danych]

Zrealizowanie przez nas Twojego zamówienia wymaga od nas współpracy z partnerami, którzy pomagają nam rozliczyć i dostarczyć Ci zamówiony produkt.

W związku z tym informujemy Cię, że:

 • współpracujemy z operatorem płatności PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (właściciela płatności elektronicznych Przelewy24.pl oraz dotpay.pl) – w przypadku skorzystania przez Ciebie z możliwości płatności z PayPro S.A. zostaniesz przekierowany na stronę tego operatora – wszystkie dane podane w ramach procesu płatności za pomocą PayPro S.A. są zapisywane i przetwarzane przez ten podmiot i podmioty z nim współpracujące; My tych danych nie przetwarzamy
 • współpracujemy z firmami przewozowymi, DPD oraz Rohlig SUUS podmiotom tym przekazujemy imię i nazwisko (firmę), adres dostawy, e-mail, nr telefonu, aby mogły one dostarczyć Ci zamówienie

Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane przez nas:

 • naszym podwykonawcom – firmom informatycznym, które zapewniają działanie naszych systemów informatycznych
 • bankom, które dokonują rozliczeń dokonywanych przez nas transakcji
 • firmom księgowym i audytorskim, które mogą uzyskać wgląd w dokumentację finansową naszej firmy, w celach kontrolnych i pomocy nam w optymalizacji procesów gospodarczych
 • organom państwa – o ile posiadać one będą podstawę prawną do żądania od nas udostępnienia Twoich danych osobowych
 • firmom prawniczym, likwidatorom szkód – w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

[Cele i podstawy przetwarzania]

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 1. w przypadku korzystania z formularza kontaktowego:
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO )
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 1. w przypadku rejestracji jako klient:
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu przekazywanie Ci naszej oferty na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 1. w przypadku składania zamówienia:
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego związanego z obowiązkami księgowymi i podatkowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

[Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych]

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejski Obszar Gospodarczy

[Okres przechowywania danych]

Twoje dane przetwarzamy:

 1. w przypadku korzystania z formularza kontaktowego:
 • przez okres 30 dni od ostatniego kontaktu między nami
 1. w przypadku rejestracji jako klient:
 • do czasu, aż nie zdecydujesz się usunąć swój profil w naszym serwisie
 1. w przypadku składania zamówienia:
 • dane potrzebne nam do rozpatrzenia Twoich uwag i reklamacji, a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy do czasu przedawnienia, czyli nie dłużej niż 6 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowaliśmy Twoje zamówienie
 • dane zawarte w dokumentacji księgowej przetwarzamy 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku

Ponadto Twój adres e-mail przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu aż wycofasz zgodę na wykorzystywanie go dla tego celu.

[Przysługujące Ci prawa]

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 3) usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.
 • ograniczenia przetwarzania: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania: 1) masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; jeżeli skorzystasz z tego prawa – przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu, 2) masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni; musisz wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania, którego dotyczy sprzeciw; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące; możesz zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

[Informacja o prawie do wycofania zgody]

W każdym czasie możesz wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingu. Nie będziemy przetwarzać wtedy już danych w tym celu. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

[Pliki Cookies]

[Informacje ogólne]

 • wykorzystujemy pliki cookies – umieszczając je na Twoim urządzeniu końcowym oraz uzyskując do nich dostęp
 • możesz w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby zablokować obsługę plików cookies; możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby każdorazowo uzyskiwać informacje o umieszczeniu plików cookies w swoim urządzeniu
 • nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies
 • pliki cookies zapisują się na Twoim urządzeniu końcowym podczas korzystania ze strony www dostępnej pod adresem: https://scriptoria.pl/ (dalej jako „Strona”)
 • pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer

[Dlaczego wykorzystywane są pliki cookies]

 • umożliwiają one korzystanie z funkcjonalności Strony
 • pozwalają one na dopasowanie zawartości Strony do Twoich potrzeb i preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony (pliki cookies umożliwiają rozpoznanie Twojego urządzenia końcowego)
 • dzięki nim Twoja sesja na Stronie jest utrzymywana przez określony okres czasu po zalogowaniu
 • umożliwiają one tworzenie statystyk, analiz i badań, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze Strony, co służy ulepszaniu struktury Strony oraz jej treści (możemy korzystać z narzędzi Google Analytics – Google wykorzystuje pliki cookies do tworzenia różnego rodzaju raportów we wskazanym zakresie)
 • pliki cookies mogą być wykorzystywane przy kampaniach reklamowych w internecie (możemy korzystać z narzędzi Google Ads, co pozwala nam kierować bardziej spersonalizowaną reklamę do potencjalnych klientów)

[Rodzaje plików cookies stosowanych przez Stronę]

 • sesyjne – są to pliki tymczasowe przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia Strony, wylogowania lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 • stałe – pliki przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i pozostające tam do momentu ich usunięcia przez Ciebie

[Zmiany cookies]

 • opcje ustawień dotyczących plików cookies dostępne są w panelu ustawień przeglądarki internetowej
 • większość przeglądarek domyślnie obsługuje pliki cookies (akceptuje ich zapis na urządzeniu końcowym)
 • zmiany dokonane w ustawieniach przeglądarki internetowej, a dotyczące obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie Strony

[Kontakt]

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub w celu wykonania swoich praw, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@scriptoria.pl lub udać się do naszej placówki pod adresem: ul. Marcinkowicka 11, 33-395 Chełmiec. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zweryfikować, aby ustalić kim jesteś.